News

11/05/2015
Zainwestuj w obligacje publiczne KRUKa
Od 25 maja do 2 czerwca 2015 roku będą przyjmowane zapisy na obligacje serii W1, które spółka KRUK S.A. zaoferuje w ramach II Programu Emisji Obligacji Publicznych. Łączna wartość nominalna wszystkich oferowanych obligacji to 20 mln zł....
04/05/2015
Record-high portfolio acquisition in Romania
The KRUK Group has announced the acquisition of a portfolio of unsecured consumer debts with a nominal value of PLN 761m from Piraeus Bank Romania S.A. With a value of PLN 50m, the transaction is the largest one in the history of the Romanian...
Back to top